‫‫מילון‬ מושגים‬דחיקה תחרותית

תוצאה של יחסי גומלין מסוג תחרות. בתחרות הפרטים צורכים משאבים משותפים (מזון, מרחב מחייה, וכו') שזמינותם בבית הגידול מוגבלת. תוצאה אפשרית של התחרות היא שאוכלוסיית המין הפחות מותאם תקטן והמין ידחק מבית הגידול.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: דחיקה תחרותיתהשפעת האדם על הסביבה