‫‫מילון‬ מושגים‬טביעת רגל אקולוגית

מדד המנסה לכמת את הביקוש האנושי למערכות אקולוגיות בכדור הארץ. מתיחס לביקוש שטחי אדמה ומים הנדרשים לקיום ולקליטת הפסולת של האוכלוסייה. שיטות המדידה לטביעת הרגל האקולגית משתנות, תוך ניסיון להיטיב להגדירה מבחינה מדעית.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: טביעת רגל אקולוגיתהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבה