‫‫מילון‬ מושגים‬עפץ

גידולים על גבי צמחים, אשר יצירתם נגרמת בעיקר על ידי חרקים וחיידקים שונים. האורגניזמים מפרישים מגופם הורמונים מעוררי גידול שגורמים לגדילת העפצים. העפצים נוצרים על כל אברי הצמח, אך מרביתם נוצרים בעלים. האורגניזמים היוצרים את העפצים הם לרוב ספציפיים לסוג הצמח הפונדקאי. העפצים עשירים בחומרי הזנה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: עפץהשפעת האדם על הסביבה