‫‫מילון‬ מושגים‬משאבים

גורמים ביוטיים ואביוטים הנחוצים לקיומו של אורגניזם, לגידולו ולהתרבותו.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: משאביםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריא