‫‫מילון‬ מושגים‬משאבים

גורמים ביוטיים ואביוטים הנחוצים לקיומו של אורגניזם, לגידולו ולהתרבותו.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: משאביםאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאבולוציהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאבולוציההשפעת האדם על הסביבה