‫‫מילון‬ מושגים‬משאבים

גורמים ביוטיים ואביוטים הנחוצים לקיומו של אורגניזם, לגידולו ולהתרבותו.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: משאביםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאאבולוציהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותאבולוציהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבה