‫‫מילון‬ מושגים‬תחרות

יחס גומלין בין פרטים מאותו המין או ממינים שונים, שצורכים משאבים משותפים (כגון מזון, מרחב מחייה, וכו'). תחרות מתקיימת על משאבים שזמינותם מוגבלת בבית הגידול. ככל שהחפיפה בצרכים (משאבים ותנאים) הנדרשים לקיומו של המין גדולה, כך התחרות חזקה יותר. תחרות תוך מינית, המתקיימת בין פרטים השייכים לאותו מין ביולוגי, היא התחרות החזקה ביותר.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: תחרותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבה