‫‫מילון‬ מושגים‬הרביבוריה

צרכנים ראשוניים הם בעלי חיים הניזונים מאורגניזמים אוטוטרופיים (יצרנים), עליהם נמנים אוכלי עלים ואוכלי חלקים אחרים בצמח: פרחים, זרעים, פירות, ועוד.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: הרביבוריהמערכות אקולוגיות