‫‫מילון‬ מושגים‬

מאמרים נוספים שמכילים את המושג: ביומסהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהמערכות אקולוגיות