‫‫מילון‬ מושגים‬ביומסה

כמות החומר האורגני של כל היצורים החיים ביחידת שטח מוגדרת.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: ביומסההשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהמערכות אקולוגיות