‫‫מילון‬ מושגים‬ביומסה

כמות החומר האורגני של כל היצורים החיים ביחידת שטח מוגדרת.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: ביומסהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהמערכות אקולוגיות