‫‫מילון‬ מושגים‬ביומסה

כמות החומר האורגני של כל היצורים החיים ביחידת שטח מוגדרת.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: ביומסההשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבה