‫‫מילון‬ מושגים‬מערכת אקולוגית

מכונה גם אקוסיסטמה. סביבה ביולוגית המורכבת מכלל האורגניזמים המתקיימים באזור הגאוגרפי המסויים, ומכל המרכיבים הא-ביוטים של הסביבה, וההשפעות ההדדיות שביניהם. קיומה של המערכת האקולוגית מותנה ביציבות התנאים בה, שינוים בתנאים יגרמו להפרת האיזון במערכת. בטבע, מערכות אקולוגיות הן דינמיות מאוד. לאדם השפעה גדולה על יציבותן של מערכות אקולוגיות באזורים שונים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מערכת אקולוגיתטכנולוגיה וחדשנותהזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedמערכות אקולוגיותקורונהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותקורונהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםUncategorizedמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותUncategorizedמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאבולוציהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותחומריםטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותאנרגיההזנה בבע"ח ובצמחים