‫‫מילון‬ מושגים‬מערכת אקולוגית

מכונה גם אקוסיסטמה. סביבה ביולוגית המורכבת מכלל האורגניזמים המתקיימים באזור הגאוגרפי המסויים, ומכל המרכיבים הא-ביוטים של הסביבה, וההשפעות ההדדיות שביניהם. קיומה של המערכת האקולוגית מותנה ביציבות התנאים בה, שינוים בתנאים יגרמו להפרת האיזון במערכת. בטבע, מערכות אקולוגיות הן דינמיות מאוד. לאדם השפעה גדולה על יציבותן של מערכות אקולוגיות באזורים שונים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מערכת אקולוגיתמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותUncategorizedהשפעת האדם על הסביבה