‫‫מילון‬ מושגים‬מערכת אקולוגית

מכונה גם אקוסיסטמה. סביבה ביולוגית המורכבת מכלל האורגניזמים המתקיימים באזור הגאוגרפי המסויים, ומכל המרכיבים הא-ביוטים של הסביבה, וההשפעות ההדדיות שביניהם. קיומה של המערכת האקולוגית מותנה ביציבות התנאים בה, שינוים בתנאים יגרמו להפרת האיזון במערכת. בטבע, מערכות אקולוגיות הן דינמיות מאוד. לאדם השפעה גדולה על יציבותן של מערכות אקולוגיות באזורים שונים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מערכת אקולוגיתUncategorizedאבולוציההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותממורה למורהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותהזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedמערכות אקולוגיותקורונהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאבולוציהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהזנה בבע"ח ובצמחים