‫‫מילון‬ מושגים‬מינים אנדמיים

מין אנדמי הוא מין בעל תפוצה המוגבלת אך ורק לבית גידול מסוים, שאליו הוא מותאם.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מינים אנדמייםקורונההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיות