‫‫מילון‬ מושגים‬מינים אנדמיים

מין אנדמי הוא מין בעל תפוצה המוגבלת אך ורק לבית גידול מסוים, שאליו הוא מותאם.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מינים אנדמייםהשפעת האדם על הסביבהקורונהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבה