‫‫מילון‬ מושגים‬שמורת טבע

שמורת הטבע היא מקום מוגן המשמר מצב קיים של הצומח ובעלי-החיים המקומיים המותאמים לסביבה של השמורה המסוימת. חוקים אוסרים על פגיעה בכל המצוי בשמורת הטבע: ערכי טבע מוגנים וחיות בר.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: שמורת טבעהשפעת האדם על הסביבהאבולוציההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיות