‫‫מילון‬ מושגים‬הדברה משולבת

מבוססת על שילוב של הדברה כימית וביולוגית


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: הדברה משולבתאורח חיים בריא