‫‫מילון‬ מושגים‬טורבינות רוח

רכיב המשמש להמרה של אנרגיית רוח לאנרגיה חשמלית.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: טורבינות רוחשינוי אקליםאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאנרגיהטכנולוגיה וחדשנותאנרגיהשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותאנרגיה