‫‫מילון‬ מושגים‬אנזימים

חלבון המצוי בכל תא חי ומאפשר התרחשותן של תגובות כימיות באמצעות זירוז קצבן.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אנזימיםהזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאנרגיה