‫‫מילון‬ מושגים‬אנזימים

חלבון המצוי בכל תא חי ומאפשר התרחשותן של תגובות כימיות באמצעות זירוז קצבן.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אנזימיםאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותאנרגיהמערכות אקולוגיות