‫‫מילון‬ מושגים‬מאובנים

שריד של אורגניזם, שתבנית גופו, באופן מלא או חלקי, נשתמרה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מאובניםאבולוציהההרכב הכימי של התאאבולוציה