‫‫מילון‬ מושגים‬נישה (גומחה) אקולוגית

כל הגורמים האביוטיים, התנאים והמשאבים, והביוטיים, יחסי הגומלין עם מינים אחרים, שמין מסוים דורש או מקיים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: נישה (גומחה) אקולוגיתהשפעת האדם על הסביבהאבולוציה