‫‫מילון‬ מושגים‬צמחים חד-שנתיים

צמח שמתחדש מזרע ומשלים את כל שלבי מחזור חייו בעונה הנוחה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: צמחים חד-שנתייםמערכות אקולוגיות