‫‫מילון‬ מושגים‬מדבור

תהליך בו המדבר מתפשט לשוליהם של מדבריות קיימים, כתוצאה משינויים אקלימיים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מדבורUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיות