‫‫מילון‬ מושגים‬התאמה התנהגותית

תכונות התנהגותיות, שהתפתחו במהלך האבולוציה,המגדילות את השרידות של המין בסביבת מחייתו. התאמה התנהגותית- פעילות לילה,נדידה ועוד


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: התאמה התנהגותיתמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבה