‫‫מילון‬ מושגים‬התאמה ביוכימית

תהליכים מטבוליים, שהתפתחו במהלך האבולוציה, ומגדילות את השרידות של המין בסביבת מחייתו. התאמה ביוכימית- ייצור ארס


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: התאמה ביוכימיתאבולוציה