‫‫מילון‬ מושגים‬ביו-מימיקרי

Biomimicry - חיקוי החיים. תחום המקדם מציאת פתרונות טכנולוגיים מתוך חיקוי והשראה מהטבע.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: ביו-מימיקריטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיות