‫‫מילון‬ מושגים‬מגוון מינים

כלל המינים החיים בבבית גידול מסוים, מתייחס הן לעושר המינים, מספר המינים, והן לשפע פרטים, מספר הפרטים מכל מין ביולוגי.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מגוון מיניםמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותאבולוציהמערכות אקולוגיות