‫‫מילון‬ מושגים‬מגוון מינים

כלל המינים החיים בבבית גידול מסוים, מתייחס הן לעושר המינים, מספר המינים, והן לשפע פרטים, מספר הפרטים מכל מין ביולוגי.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מגוון מיניםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאבולוציהמערכות אקולוגיותאבולוציה