‫‫מילון‬ מושגים‬אבולוציה

תאוריה מדעית מקובלת לפיה לכל המינים אב קדמון משותף, והיווצרות מינים היא תוצאה של שינויים גנטיים על-פני זמן, ברירה טבעית והישרדותם של המותאמים ביותר.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אבולוציהאבולוציההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאבולוציהאורח חיים בריאההרכב הכימי של התאהשפעת האדם על הסביבהאבולוציה