‫‫מילון‬ מושגים‬זרחנים אורגנים

חומרי הדברה המשמשים כקוטלי חרקים בחקלאות. זרחנים אורגניים מתפרקים במהירות, אך שאריות שלהם נותרים במזון, במי השתייה והקולחין.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: זרחנים אורגניםמערכות בגוף