‫‫מילון‬ מושגים‬התחממות גלובלית

עלייה בטמפרטורה הממוצעת של פני כדור הארץ במהלך כמאה השנים האחרונות. מרבית החוקרים סבורים כי ההתחממות נובעת מפליטת גזי חממה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: התחממות גלובליתחומריםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםפעילויות לתכני קק"לשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותמערכות בגוףטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדההשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםשינוי אקלים