‫‫מילון‬ מושגים‬התחממות גלובלית

עלייה בטמפרטורה הממוצעת של פני כדור הארץ במהלך כמאה השנים האחרונות. מרבית החוקרים סבורים כי ההתחממות נובעת מפליטת גזי חממה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: התחממות גלובליתשינוי אקליםממורה למורהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםשינוי אקליםאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבה