‫‫מילון‬ מושגים‬פולימר

מולקולות ענק המורכבות מיחידות חוזרות הקשורות ביניהן.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: פולימרטכנולוגיה וחדשנותפלסטיקטכנולוגיה וחדשנותפלסטיקטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהפלסטיק