‫‫מילון‬ מושגים‬קיימות

היכולת לענות על צורכי ההווה מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: קיימותאורח חיים בריאפלסטיק