‫‫מילון‬ מושגים‬הורמונים

חומר כימי המופרש מבלוטה לדם (בבע"ח), ומשמש לתקשורת בין תאים. כל האורגניזמים הרב-תאיים מפרישים הורמונים, גם צמחים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: הורמוניםאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחיםאבולוציה