‫‫מילון‬ מושגים‬מינים פולשים

מין שהופץ לבית גידול חדש בסיוע האדם והצליח להתפשט בבית הגידול החדש


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מינים פולשיםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיות