‫‫מילון‬ מושגים‬חומר אורגני

תרכובת שמקורה ביצורים חיים ומכילים אטומי מימן, פחמןולעיתים אטומים נוספים. כיום ניתן לייצר חומרים אורגנים במעבדה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: חומר אורגניהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאחומריםהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאחומרים