‫‫מילון‬ מושגים‬אקוויפרמאמרים נוספים שמכילים את המושג: אקוויפרמערכות אקולוגיותאנרגיה