‫‫מילון‬ מושגים‬גזי חממה

גזים הבולעים ופולטים קרינה, וכך נמנעת פליטה יעילה של חום מכדור הארץ ונשמרת טמפרטורה גבוהה יחסית על פני כדור הארץ. פחמן דו-חמצני, מתאן ואדי מים הם גזי חממה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: גזי חממהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהUncategorizedאנרגיההשפעת האדם על הסביבה